نت پیش بینانه و بازگشت سرمایه آن

  نت پیش بینانه جهت ارتقاء برنامه نگهداشت و قابلیت اطمینان تجهیزات شما بر اساس متدهای روز دنیا و بهروش ها ایجاد شده است و هدف آن یکسان سازی دستورالعمل های تعمیراتی و افزایش بهره وری است . چند مورد برجسته از مزایای استفاده از نت پیش بینانه عبارتند از: [...]

بیشتر بخوانید