اورهال و بازسازی

اروند رهگستران پویا   >   خدمات اورهال و بازسازی ما به طور کلی در سه سطح، دستگاه‌های مشتریان محترم را نوسازی (Remanufacturing)، بازسازی (Rebuilding) و تعمیرات‌ اساسی (Overhaul) می‌کنیم. نوسازی به مفهوم این است که دستگاه پس از عملیات نوسازی شرایطی همانند نمونه نو و یا بهتر از نو داشته باشد. [...]

بیشتر بخوانید