مجوزها و گواهینامه‌ها

تکنسین‌ها و مدیران ما به صورت دقیق آنالیز مراحل کار را انجام می‌دهند. ما به استانداردها، نکات فنی، ایمنی کارکنان و سلامت حرفه‌ای انجام پروژه اهمیت می‌دهیم.

مجوز شتابدهنده و اولین میز کار اشتراکی

شرکت اروند رهگستران پویا با همکاری اندیشکده آفتاب آینده موفق به اخذ مجوز شتابدهنده و اولین و تنها میز کار اشتراکی در زمینهٔ صنایع معدنی گردید، این مجوز توسط انجمن صنفی کارفرمایی مراکز شتابدهنده خراسان رضوی، به شرکت اروند داده شده است تا بدین شکل اروند پل ارتباطی بین دانشگاه و معدن باشد.

استانداردهای ایزو و گواهینامه‌ها