اروند رهگستران پویا   >  شتابدهنده

شتابدهنده

شتابدهنده ها طی مراحلی رقابت بین ایده های کسب و کار استارت آپ ها را شکل دهی و داوری می کنند و به کسب و کارهای منتخب کمک می کنند که مراحل رشد و شکوفایی را سریع تر طی نمایند. در این مسیر از سرمایه گذاری در ازای دریافت سهام استارت آپ و ورود فرشتگان سرمایه گذار به استارت آپ جهت کمک به شکوفایی آن استفاده می شود.

جهت ارزش آفرینی از طریق ایجاد ارتباطات حرفه‌ای و حل مشکلات موجود در اکوسیستم معادن کشور، اروند با همکاری اندیشکده آفتاب آینده اقدام به تاسیس شتابدهنده و میز اشتراکی صنعت معدن نموده است.

بخش عظیمی از مشکلات موجود معادن به کمک هوشمندسازی معدن قابل حل است و ارزش آفرینی قابل توجهی می‌تواند از این طریق صورت پذیرد.

به اشتراک بگذارید